تشکیل سنگ تراویکس

 نحوه تشکیل سنگ تراویکس:

سنگی است که ویژگی های هر دو سنگ  تراورتن و مرمر را  دارد در واقع سنگ تراورتن که نیاز به دما و فشار بالا دارد تا به سنگ مرمر تبدیل شود ولی بخشی از آن در شرایط دگرگونی قرار گرفته است و به مرمر تبدیل شده است و بخشی از آن در شرایط دگرگونی قرار نگرفته است و هنوز خاصیت سنگ تراورتن را دارد .

تنوع رنگ های آن عبارتند از : زرد ، قرمز ، شکلاتی و سفید .

ویژگی های سنگ تراویکس :

طرح ها و رگه های زیبا دارد و مقاومت نسبتا بالا در برابر شرایط جوی دارد . این سنگ نسبتا می تواند نور را از خود عبور دهد که این ویژگی از خصوصیات سنگ مرمر               می باشد.