سنگ مرمر

سنگ مرمر:

 سنگ آهکی که تحت تاثیر گرما و فشار دگرگون شده است ، سنگ مرمر را تشکل می دهد. سنگ مرمر ظاهری سفید و یکپارچه دارد ولی عناصری مانند : اکسید آهن ، آلومینیوم، میکا ، منیزیم ، گرانیت و ... باعث  وجود ناخالصی هایی در سنگ می شوند . ناخالصی ها به صورت رگه های با طیف های سفید ، زرد ، لیمویی ، سبز ، قرمز ، قهوه ای  و .... می توان دید.

تنوع رنگ های گفته شده و مقاومت بالای سنگ ازجمله ویژگی های سنگ به حساب می آید.

تنوع رنگ های سنگ ها عبارتند از : سبز،عسلی، صورتی، پرتقالی، آبی ، سفید و ....  .